Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Често задавани въпроси

Интернет Телевизия

Интернет

Kои са DNS сървърите на Телнет?

Телнет разполага с primary и secondary DNS с адреси съответно 88.87.0.2 и 88.87.10.2

Как да ползвам екстрата "3 дни отсрочка"

Всеки клиент може да зареди 3 дневно ползване на Интернет, при спиране за неплатен месечен абонамент. Активирането се извършва през профила на клиента в my.telnet.bg, като това е възможно еднократно в рамките на месеца, след като системата спре услугата.

Зареждането е предназначено за лоялни и коректни клиенти, които с използването на тази опция се съгласяват и гарантират, че ще заплатят текущата месечна абонаментна такса.

Може ли временно да бъде спряна услугата?

Услугата може да бъде временно спирана, след заплащане на всички стари задължения, с подаване на "Заявка за временно спиране" в някои от касите на Телнет ООД. Включването отново се заявява също в някой от офисите на компанията.

Услугата може да бъде спирана временно единствено за клиенти на безсрочен договор.

Кога спира услугата, ако пропусна да платя?

Интернет услугата е предплатена и се заплаща преди 1-во число на месеца, за който става плащането. Услугата спира автоматично, ако няма постъпило плащане до 5-то число на същия месец (за клиенти със сключени договори преди 11.2008г., както и за бизнес клиенти с плащания по банков път, услугата спира автоматично на 25-то число на месеца). Всеки клиент може да се възползва от услугата "3 дни отсрочка". Повече за нея прочетете ТУК

Има ли значение тарифния план за скоростта на отстраняване на повреда?

При общи аварии засягащи сегменти от мрежата тарифния план няма значение за времето за възстановяване на услугата. При индивидуални аварии и проблеми приоритетите са в следния низходящ ред според предоставяната услуга -  MAN, Бизнес Интернет, Интернет за домашни потребители.

Къде се подава сигнал за липса на услуга? В какъв срок се възстановява услугата след авария или повреда?

Денонощен център за работа с клиенти – 0888149259, 0898115415, 062 603071, 062 628757, 0618 20045
support@telnet.bg
Дежурните оператори извършват консултации и първоначално диагностициране на проблема, както и отстраняване на проблеми в конфигурирането на устройствата от мрежата на ОПЕРАТОРА или на оборудване на място при КЛИЕНТА чрез отдалечен достъп. В случаите, в които е невъзможно отстраняване на проблем дистанционно, операторите създават задачи (trouble tickets) за проверка и диагностика от технически екипи на място.
Режим на работа на Денонощен център за работа с клиенти - 24/7.

Важно! Отстраняване на проблеми свързани с физическо прекъсване на изградената свързаност и аварии изискващи подмяна на оборудване в мрежата на Оператора или на оборудване на място при КЛИЕНТА, се извършва в часовия интервал от 09:00 до 18:00 часа в присъствени (официално работни) дни и от 10:00 до 17:00 в почивни дни. Не се извършват ремонтни дейности на открито в лоши атмосферни или други застрашаващи здравето на техническите екипи условия.

Официалният краен срок за отстраняване на повреда в рамките на мрежата е 48 часа след подаване на сигнал при нормални условия, а при повреди дължащи се на външни причини - 96 часа след отпадане на причините ( Общи условия т.13.11 и 13.12)

Как да разбера че ще има профилактика в моя район и услугата ми ще бъде прекъсната?

Всяка профилактика предварително се обявява в раздел Новини на сайта на Телнет.
Препоръчителен е периодичният преглед на поместваните новини.

Какви са минимално допустимите параметри на предоставяне на услугата? Какво да правя ако имам проблеми с качеството на услугата?

Минималните нива на качество на услугата са:

Достъпност на услугата – над 96%(зависи от тарифния план ).

Гаранция на скоростта – над 25% от максимално достижимата скорост съгласно Тарифния план (зависи от тарифния план).

Закъснения към локален шлюз – под 10ms ( зависи от тарифния план ).

В случай, че наблюдавате отклонения от нормалните параметри подайте сигнал на телефоните на Денонощния център за работа с клиенти - 062/603071, 0888149259. При забава от страна на Оператора или невъзможност за предоставяне на минималните нива на качество на услугата, можете да се възползвате от правата си съгласно Общите условия за взаимоотношения с крайни потребители.

Какво да правя ако нямам Интернет?

Обадете се на телефоните за техническа поддръжка.

Мога ли да ползвам на един акаунт в 2 точки Интернет заплащайки една такса и споделяйки Интернет скоростта?

Не. Всяка физически отделена точка следва да бъде с отделен акаунт.

Мога ли да получа няколко IP адреса?

Домашните тарифни планове включват 1 реален статичен IP адрес.
Бизнес тарифни планове - Бизнес Интернет 100+, Бизнес Интернет 500 и Бизнес Интернет Гигабит включват до 2 реални статични IP адреса.

Допълнителен IP адрес може да бъде заявен срещу допълнителна месечна такса

Какъв IP получава клиента на различните тарифни планове?

Домашните тарифни планове включват 1 реален статичен IP адрес.
Бизнес тарифни планове - Бизнес Интернет 100+, Бизнес Интернет 500 и Бизнес Интернет Гигабит включват до 2 реални статични IP адреса.

Допълнителен IP адрес може да бъде заявен срещу допълнителна месечна такса

Продавате ли рутери (жични и безжични) за изграждане на вътрешна мрежа?

Рутер може да бъде закупен от всеки офис на фирмата. Преди закупуване на рутер от друга фирма е препоръчително да се консултирате с нас относно характеристиките му и съвместимостта с мрежата на Телнет или да направите справка за това в сайта.

Ако не желаете да закупите рутер, можете да получите такъв за ползване под наем в условията на  срочен договор.

Какво оборудване ми е нужно за ползване на Интернет услугите?

Изискванията към оборудването, което използвате е да е технически пригодно и съвместимо с избрания тарифен план.
Услугите до 100Mbps изискват мегабитово оборудване.
Услугите над 100Mbps изискват гигабитово оборудване.

Заплащат ли се неустойки за предсрочно прекратяване на договор?

Неустойка за предсрочно прекратяване на договора не се дължи за безсрочните договори.

Неустойките за клиенти на срочен договор са в размер на 25% от сумата на абонаментните такси до края на срока на договора, но не по-малко от една месечна такса.

Всеки клиент има право да подаде Молба за предсрочно прекратяване на договор и редуциране на неустойка при наличие на основателни причини за това. Операторът си запазва правото да удовлетвори напълно, частично или да откаже редуциране на неустойките по договора.

Как се прекратява договор?

Срочните договори се прекратяват с едномесечно предизвестие и подписване на Анекс за прекратяване на договор, след заплащане на 25% от сумата на оставащите абонаментни такси до края на срока на договора.

Безсрочните договори се прекратяват с едномесечно предизвестие и подписване на Анекс за прекратяване на договор, след заплащане на всички дължими суми до момента на прекратяване.

Какви срокове имат договорите за услуги предоставяни от Телнет - Интернет, Телевизия, MAN

Договорите за услугите предоставяни от Телнет ООД  - Интернет, Кабелна телевизия и MAN са:
- безсрочен с минимален срок на действие 1 (един) месец, влизащ в сила от датата на подписването му и без фиксиран краен срок за изтичане на договора.
- срочен с индивидуално определен между страните минимален срок на действие от 12/24 месеца влизащ в сила от датата на подписването му – .................. г. и изтича на дата – ………………. г. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услуги по договор с определен минимален срок за ползване на услугата не се освобождават от заплащането на месечните такси до края на договора, в случай на спиране предоставянето на услугата от ОПЕРАТОРА, дължащо се на незаплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на месечна такса по договора.

 

Какви са начините за плащане и как ще получавам фактурите си?

Плащането е възможно на каса в брой, по банков път, на каса на Easypay, през ePay, онлайн банкиране и чрез директен дебит. Фактурите се получават на каса или на email с предварителна заявка за получаване на регулярна електронна фактура. Подробности за начините на плащане можете да намерите ТУК.

Кога се заплаща месечната такса за Интернет?

Интернет услугата е предплатена и се заплаща преди 1-во число на месеца, за който става плащането. Услугата спира автоматично, ако няма постъпило плащане до 5-то число на същия месец (за клиенти със сключени договори преди 11.2008г., както и за бизнес клиенти с плащания по банков път, услугата спира автоматично на 25-то число на месеца). Всеки клиент може да се възползва от услугата "3 дни отсрочка". Повече за нея прочетете ТУК

Има ли инсталационна такса?
  • За стандартни инсталации - LAN и FTTB (Оптика до сградата) – без инсталационна такса
  • За експресни инсталации до 48 часа - LAN и FTTB (Оптика до сградата) – 25 лв. с ДДС
  • За FTTH (Оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сградата – без инсталационна такса
  • За FTTH (Оптика до дома) при липса на изградена оптика до сградата – след оглед
  • Ако за инсталирането на услугата е нужно специално техническо решение или обекта е извън мрежата на Телнет ООД, инсталационната такса се калкулира допълнително в зависимост от свързаността необходима за предоставяне на услугата.
Кога се подписва договор и се заплаща услугата?

Договорът и първата такса се заплащат до 3 дни от инсталиране на услугата с изключение на нестандартните инсталации подлежащи на специално договаряне.

Какъв е срока за инсталация?

Стандартно - до 7 работни дни при наличие на техническа възможност.
Експресно - до 48 часа - цена 25 лв. след потвърждаване от Център за работа с клиенти и наличие на техническа възможност.

Телевизия

Включени ли са в цената права за излъчване на ТВ програмите в хотели, заведения и други публични места?

Услугата се предоставя само на физически лица, като Телнет ООД предоставя единствено техническа свързаност за приемане на телевизионни програми и в цената не са включени права за публично препредаване, които се уреждат индивидуално със съответните доставчици на аудиовизуални медийни услуги съгласно ЗАПСП и ЗРТ.

Как да настроя телевизор с DVB-C тунер

Съвети за настройка на телевизор с вграден DVB-C тунер можете да намерите ТУК

Доплаща ли се за включване на повече от 1 телевизор?

Включване на повече от 1 телевизор в рамките на едно домакинство при първоначалната инсталация е безплатно.
Включване на допълнителен телевизор на по-късен етап, след първоначалната инсталация се заплаща съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.

Важи ли бонус 1 месец при предплащане на 6 месечни такси?

Да. При предплащане на 6 месеца, клиентът получава 1 месец бонус. Съответно предплащане на 12 месеца - 2 месеца бонус.
Важи само за клиенти на безсрочни договори.

Какъв е срокът за включване?

Стандартния срок за включване е до 7 работни дни при наличие на техническа възможност.

Остава ли отстъпката за пакетна услуга за Кабелна телевизия на клиенти на безсрочен договор, при временно спиране на Интернет услугата?

Отстъпката за Пакетна услуга за Кабелна телевизия при спиране на Интернет не важи и клиентът дължи пълна такса за Кабелна телевизия.

Може ли да бъде сключен договор с различен срок за Интернет и Кабелна телевизия?

Пакетната услуга винаги е с един срок на продължителност на договора.

Има ли разлика в цената в зависимост от телевизията която се ползва – Цифрова или Аналогова?

Не. Услугата е комбинирана – Цифрова и Аналогова, като цената е обща. Ползването на едната или другата е въпрос на личен избор и възможности на телевизионния приемник.

Може ли да се ползва цифровата телевизия на телевизор без DVB/C тунер, но без да се сключва срочен договор?

Може, ако бъде закупен цифровия приемник (STB) от Телнет.

Има ли ограничение на броя на телевизорите?

Максималния допустим брой на телевизорите за приемане на качествена услуга в рамките на едно домакинство е 4 бр.
Максималния брой на предоставяните за временно ползване цифорви приемници (STB) – до 3 допълнителни цифрови приемника.

Какво е нужно за приемане на Аналогова телевизия?

За приемане на аналогови ТВ програми е нужен обикновен телевизор с hyperband тунер.

Какво е нужно за приемане на Цифрова телевизия?

За приемане на цифрови ТВ програми е нужен телевизор с DVB/C тунер.
При сключване на срочен договор, Телнет предоставя срещу месечен наем 1 бр. цифров приемник (STB) ,чрез който цифрови ТВ програми могат да се гледат и на обикновен телевизор с hyperband тунер.