Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Оптичен интернет

Интернет 100
Скорост до 100 Mbps
Свързаност 100 Mbps
   
Технология на свързаност
LAN/ Оптика
16.00лв
Интернет 200
Скорост до 200 Mbps
Свързаност 1 Gbps
   
Технология на свързаност
Оптика
20.00лв
Интернет 500
Скорост до 500 Mbps
Свързаност 1 Gbps
   
Технология на свързаност
Оптика
31.00лв 28.00лв

Подробна информация

Описание на услугите
Техническа поддръжка
Други условия

Високоскоростен интернет достъп за Вас и Вашето семейство. Сигурна и надеждна услуга с денонощна поддръжка.

Свързаност
Опорна мрежова свързност - оптична.
Използванa преносна среда до клиент - оптична (FTTH), оптика до сграда (FTTB), (медна) LAN и хибридна.

Оптика до дома (по желание на клиента) се предоставя при наличие на техническа възможност.

IP адреси
Услугата се представя с един реален статичен IP адрес.
Допълнителен IP адрес се заплаща допълнително - 10 лв. на месец.

Устройства за закупуване и под наем
Телнет предлага устройства за закупуване и под наем за срока на договор (само за срочни договори).
В секция Рутери можете да изберете устройство по избор.

Бонус предплащане  6=7 и 12=14
При предплащане на 6 месечни абонаментни такси в условията на безсрочен договор, всеки клиент получава 1 безплатен месец бонус. Съответно при предплащане на 12 месечни абонаментни такси - 2 безплатни месеца бонус.

Скорости
Техническите параметри и характеристики се отнасят единствено за услуги предоставени в рамките на кабелната мрежа на Телнет, чрез използвана технология - LAN, FTTB, FTTH.
Посочените скорости са максимално достижими (негарантирани).

Инсталационна такса

  • за стандартни инсталации - LAN и FTTB (оптика до сградата) и за FTTH (оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сграда (FTTB) - БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
  • за експресни инсталации до 48 часа - LAN и FTTB (оптика до сградата) - 25лв с ДДС
  • за FTTH (oптика до дома) при липса на изградена оптика до сграда (FTTB) - калкулация след оглед
  • ако за инсталирането на услугата е нужно специално техническо решение или обекта е извън мрежата на Телнет ООД, инсталационната такса се калкулира допълнително в зависимост от свързаността необходима за предоставяне на услугата.

Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на едно Крайно клиентско устройство с мрежата на Оператора и не включва изграждане на вътрешна кабелна мрежа. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.
В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по преценка на Оператора.

Временно спиране на услугатa
Само за клиенти със сключен безсрочен договор, след подаване на Заявка за временно спиране преди започване на месеца за плащане на услугата.

Денонощен център за работа с клиенти – 0888149259, 062 603071, 062 628757, 0618 20045
support@telnet.bg
Дежурните оператори извършват консултации и първоначално диагностициране на проблема, както и отстраняване на проблеми в конфигурирането на устройствата от мрежата на ОПЕРАТОРА или на оборудване на място при КЛИЕНТА чрез отдалечен достъп. В случаите, в които е невъзможно отстраняване на проблем дистанционно, операторите създават задачи (trouble tickets) за проверка и диагностика от технически екипи на място.
Режим на работа на Денонощен център за работа с клиенти - 24/7.

Важно! Отстраняване на проблеми свързани с физическо прекъсване на изградената свързаност и аварии изискващи подмяна на оборудване в мрежата на Оператора или на оборудване на място при КЛИЕНТА, се извършва в часовия интервал от 09:00 до 18:00 часа в присъствени (официално работни) дни и от 10:00 до 17:00 в почивни дни. Не се извършват ремонтни дейности на открито в лоши атмосферни или други застрашаващи здравето на техническите екипи условия.

Съгласно Общи условия с крайни потребители, Раздел V, Задължения на Оператора, т. 13.11. Операторът е длъжен да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 48 /четиридесет и осем/ часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;

В случаите, в които точката на достъп на клиент се намира извън територията покривана от изградената кабелна мрежа на Оператора, услугата Интернет достъп може да бъде предоставена чрез безжична или хибридна свързаност.   
   
Поради особености на мрежата и преносната среда, в населените места Момин сбор и Малък чифлик, скоростите към торент тракери са ограничени на 10 Mbps.

  


Процедура за включване на услуга

Заявка

Изпращате заявка за включване през сайта

Потвърждение

С Вас се свързва оператор за потвърждение и допълнителна информация

Инсталация

До 7 работни дни (обичайно до 3 работни дни) екип на Телнет извършва инсталация на услугата

Договор и плащане

До 3 дни от активирането на услугата трябва да посетите офис на Телнет ООД за сключване на договор и заплащане на месечна абонаментна такса

Услуга

Радвате се на качествена услуга и надежден 24/7 съпорт.