Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Интернет регионални тарифни планове

Регион Велико Търново
Скорост до 20 Mbps DL
Скорост до 5 Mbps UL
Покритие - населени места в област Велико Търново
25.00лв
Регион Елена
Скорост до 20 Mbps DL
Скорост до 5 Mbps UL
Покритие - населени места община Елена
39.00лв
Регион Павликени 12
Скорост до 12 Mbps DL
Скорост до 3 Mbps UL
Покритие - населени места община Павликени
20.00лв
Регион Павликени 20
Скорост до 20 Mbps DL
Скорост до 5 Mbps UL
Покритие - населени места община Павликени
25.00лв
Регион Дряново планове
Скорост от 10 до 40 Mbps DL
Скорост от 5 до 10 Mbps UL
-

Подробна информация

Описание на услугите
Техническа поддръжка
Други условия

    В случаите, в които точката на достъп на клиент се намира извън територията покривана от изградената кабелна мрежа на Оператора, услугата Интернет достъп може да бъде предоставена чрез безжична свързаност за достъп до крайният клиент или чрез изграждане на безжична свързаност до населеното място и изграждане на локална кабелна мрежа на територията на населеното място.
    Техническото изпълнение за предоставяне на услугата Интернет достъп чрез директна безжична свързаност се осъществява от Оператора с инсталирането на точки на достъп (Access point).
    Точките за достъп са подходящо позиционирани и обезпечени с Интернет свързаност по кабел или безжично. При наличие на пряка видимост към подобна точка на достъп, всеки клиент може да насочи подходящо за целта оборудване за осъществяване на безжична връзка. Клиентското оборудване задължително подлежи на одобрение и оценка за съвместимост от Оператора.
    Населени места присъединени към мрежата на Оператора с безжична свързаност, на територията на които е изградена локална кабелна мрежа, също са с индивидуални параметри, цени и условия.

Инсталационна такса
Инсталационната такса се калкулира след оглед. Стандартна инсталационна такса - 50лв.

Стандартната инсталация на услугата с безжична свързаност включва първоначално базово свързване (инсталация и настройка на клиентска антена) и настройки на едно Крайно клиентско устройство с мрежата на Оператора и не включва Клиентско устройство (антена) и изграждане на вътрешна кабелна мрежа.
Всяка допълнителна или последваща инсталация, монтаж, демонтаж, преместване на антена, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.

Скорости
Посочените скорости са максимално достижими (негарантирани).

IP адреси
Услугата се представя с един реален статичен IP адрес.
Допълнителен IP адрес се заплаща допълнително - 10 лв. на месец.

Бонус предплащане  6=7 и 12=14
При предплащане на 6 месечни абонаментни такси в условията на безсрочен договор, всеки клиент получава 1 безплатен месец бонус. Съответно при предплащане на 12 месечни абонаментни такси - 2 безплатни месеца бонус.

Денонощен център за работа с клиенти – 0888149259, 062 603071, 062 628757, 0618 20045
support@telnet.bg
Дежурните оператори извършват консултации и първоначално диагностициране на проблема, както и отстраняване на проблеми в конфигурирането на устройствата от мрежата на ОПЕРАТОРА или на оборудване на място при КЛИЕНТА чрез отдалечен достъп. В случаите, в които е невъзможно отстраняване на проблем дистанционно, операторите създават задачи (trouble tickets) за проверка и диагностика от технически екипи на място.
Режим на работа на Денонощен център за работа с клиенти - 24/7.

Важно! Отстраняване на проблеми свързани с физическо прекъсване на изградената свързаност и аварии изискващи подмяна на оборудване в мрежата на Оператора или на оборудване на място при КЛИЕНТА, се извършва в часовия интервал от 09:00 до 18:00 часа в присъствени (официално работни) дни и от 10:00 до 17:00 в почивни дни. Не се извършват ремонтни дейности на открито в лоши атмосферни или други застрашаващи здравето на техническите екипи условия.

Телнет ООД не носи отговорност за нормалното функциониране на клиентско оборудване. Телнет ООД извършва гаранционно обслужване единствено в случай, че оборудването е закупено от Оператора.
Всяко посещение на адрес свързано с инсталация, настройки, монтаж, демонтаж, преместване на антена, изграждане на вътрешна свързаност и други дейности, които не са свързани с отстраняване на авария в оборудване собственост на Оператора, се заплаща по Ценоразпис като допълнителна услуга.

Съгласно Общи условия с крайни потребители, Раздел V, Задължения на Оператора, т. 13.11. Операторът е длъжен да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 48 /четиридесет и осем/ часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;

Осигуряването на пряка видимост между клиентско оборудване и точката на достъп (АP) на Телнет при безжична свързаност, е задължение на клиента и основно изискване за наличие на техническа възможност за предоставяне на услугата.
С оглед на използваната преносна среда и зависимостта и от атмосферните условия, растителност и множество други външни фактори, Телнет си запазва правото да отказва и прекратява договори за услуга, когато е налице липса на техническа възможност за предоставянето ѝ.


Процедура за включване на услуга

Заявка

Изпращате заявка за включване през сайта

Потвърждение

С Вас се свързва оператор за потвърждение и допълнителна информация

Инсталация

До 7 работни дни (обичайно до 3 работни дни) екип на Телнет извършва инсталация на услугата

Договор и плащане

До 3 дни от активирането на услугата трябва да посетите офис на Телнет ООД за сключване на договор и заплащане на месечна абонаментна такса

Услуга

Радвате се на качествена услуга и надежден 24/7 съпорт.