Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Интернет + Кабелна ТВ

Пакет Интернет 100 + КаТВ
Скорост до 100 Mbps
Свързаност 100 Mbps
100+ цифрови TV програми
57 аналогови програми
до 4 телевизора
Технология на свързаност
LAN/Оптика/Коаксиал
27.00лв
Пакет Интернет 200 + КаТВ
Скорост до 200 Mbps
Свързаност 1 Gbps
100+ цифрови TV програми
57 аналогови програми
до 4 телевизора
Технология на свързаност
Оптика
31.00лв
Пакет Интернет 500 + КаТВ
Скорост до 500 Mbps
Свързаност 1 Gbps
100+ цифрови TV програми
57 аналогови програми
до 4 телевизора
Технология на свързаност
Оптика
42.00лв 39.00лв

Подробна информация

Описание на услугите
Техническа поддръжка
Други условия

Пакетните услуги на Телнет са изключително изгодна възможност за всеки клиент на Телнет да се радва на високоскоростен Интернет в комбинация с цифрова и аналогова телевизия с кристално качество и звук.

Пакет Интернет + Кабелна телевизия е подходящ за домакинства с необходимост от:
- Високоскоростен интернет достъп
- Телевизионен сигнал до повече на брой ТВ приемници (до 4 бр.) без да е необходимо допълнително заплащане.

Пакетната услуга може да представлява една обща услуга включваща Интернет и Телевизия, но може да представлява принципно/условно обединяване на две или повече отделни услуги с индивидуални за всяка услуга договори.
Пакетната отстъпка за ТВ услугата, когато е част от Пакет, важи при следните условия:
- един титуляр по договори за двете услуги от Пакетната услуга
- сключените договори са за доставка на всички услуги от Пакета на един адрес (домакинство)
- договорите за доставка на всички услуги от Пакета сa с една и съща дата и срок.
- задължително заплащане на месечната такса за двете услуги. При ползване и заплащане само на услугата Кабелна телевизи, Пакетната отстъпка отпада и цената на услугата е стандартна.

Телевизионни канали - Списък
Аналогова телевизия - 55 програми
Цифрова телевизия - над 100 програми с над 20 HD канала
Допълнително платени ТВ канали - Diema extra и Premium.

Свързаност
Опорна мрежова свързност - оптична.
Използванa преносна среда до клиент - оптична (FTTH), оптика до сграда (FTTB), (медна) LAN, коаксиална и  хибридна.

IP адреси
Услугата се представя с един реален статичен IP адрес.
Допълнителен IP адрес се заплаща допълнително - 10 лв.

Устройства за закупуване и под наем
Телнет предлага устройства за закупуване и под наем за срока на договор (само за срочни договори).
Изберете своето устройство - РУТЕР или ТВ ПРИЕМНИК от раздел Устройства на сайта.

Бонус предплащане  6=7 и 12=14
При предплащане на 6 месечни абонаментни такси в условията на безсрочен договор, всеки клиент получава 1 безплатен месец бонус. Съответно при предплащане на 12 месечни абонаментни такси - 2 безплатни месеца бонус.

Скорости
Техническите параметри и характеристики се отнасят единствено за услуги предоставени в рамките на кабелната мрежа на Телнет, чрез използвана технология - LAN, FTTB, FTTH.
Посочените скорости са максимално достижими (негарантирани).

Инсталационна такса

  • за стандартни инсталации - LAN и FTTB (оптика до сградата) и FTTH (оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сграда (FTTB) - БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
  • за експресни инсталации до 48 часа - LAN и FTTB (оптика до сградата) - 25лв с ДДС
  • за FTTH (oптика до дома) при липса на изградена оптика до сграда (FTTB) - след оглед
  • ако за инсталирането на услугата е нужно специално техническо решение или обекта е извън мрежата на Телнет ООД, инсталационната такса се калкулира допълнително в зависимост от свързаността необходима за предоставяне на услугата.

Стандартната инсталация на услугата включва:
за Интернет услугата -  базово свързване и настройки на едно Крайно клиентско устройство с мрежата на Оператора и не включва изграждане на вътрешна кабелна мрежа
за Кабелна телевизия - базово свързване и настройки на допустимия по оферта брой клиентски устройства с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м.
Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.

Временно спиране на услугатa
Само за клиенти със сключен безсрочен договор, след подаване на Заявка за временно спиране преди започване на месеца за плащане на услугата.
Подновяване на временно спряна услуга
Безплатно в срок до 3 работни дни след подаване на Заявка за подновяване на услугата и заплащане на текущата месечна такса.
Подновяване на спряна от Оператора услуга поради неплатени месечни такси    
Безплатно в срок до 3 работни дни след заплащане на всички натрупани задължения, както и заплащане на текущата месечна такса.

Денонощен център за работа с клиенти – 0888149259, 062 603071, 062 628757, 0618 20045
support@telnet.bg
Дежурните оператори извършват консултации и първоначално диагностициране на проблема, както и отстраняване на проблеми в конфигурирането на устройствата от мрежата на ОПЕРАТОРА или на оборудване на място при КЛИЕНТА чрез отдалечен достъп. В случаите, в които е невъзможно отстраняване на проблем дистанционно, операторите създават задачи (trouble tickets) за проверка и диагностика от технически екипи на място.
Режим на работа на Денонощен център за работа с клиенти - 24/7.

Важно! Отстраняване на проблеми свързани с физическо прекъсване на изградената свързаност и аварии изискващи подмяна на оборудване в мрежата на Оператора или на оборудване на място при КЛИЕНТА, се извършва в часовия интервал от 09:00 до 18:00 часа в присъствени (официално работни) дни и от 10:00 до 17:00 в почивни дни. Не се извършват ремонтни дейности на открито в лоши атмосферни или други застрашаващи здравето на техническите екипи условия.

Съгласно Общи условия с крайни потребители, Раздел V, Задължения на Оператора, т. 13.11. Операторът е длъжен да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 48 /четиридесет и осем/ часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;

Специални условия и права
Съгласно сключените договори между Телнет ООД и правоносителите на телевизионно съдържание, услугата се предоставя само на физически лица, като Телнет ООД предоставя единствено техническа свързаност за приемане на телевизионни програми и в цената не са включени права за публично препредаване, които се уреждат индивидуално със съответните доставчици на аудиовизуални медийни услуги съгласно ЗАПСП и ЗРТ.

Покритие на услугата
Проверка за техническа възможност на конкретен адрес, може да получите на телефоните на Денонощен център за работа с клиенти.


Процедура за включване на услуга

Заявка

Изпращате заявка за включване през сайта

Потвърждение

С Вас се свързва оператор за потвърждение и допълнителна информация

Инсталация

До 7 работни дни (обичайно до 3 работни дни) екип на Телнет извършва инсталация на услугата

Договор и плащане

До 3 дни от активирането на услугата трябва да посетите офис на Телнет ООД за сключване на договор и заплащане на месечна абонаментна такса

Услуга

Радвате се на качествена услуга и надежден 24/7 съпорт.