Our site uses cookies! Please refer to our Terms of Service and Privacy Policy
Privacy policy | Cookies
Send message Call us Find us
English Български

Promotions

 

Промоция "Сподели с приятел и вземи 50% отстъпка"

promo sevlievo


УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Всеки настоящ клиент на Телнет, който препоръча услугите на Телнет и предостави настоящата покана на свой приятел, колега или съсед, получава еднократна отстъпка в размер на 50% от месечната си абонаментна такса.

2. Поканеното лице също получава еднократна отстъпка в размер на 50% от първата си месечна такса.

3. Отстъпката се получава при предоставяне на вярно, точно и коректно попълнена Покана и подписване на срочен договор с Телнет ООД за услугата Интернет достъп от поканения приятел, колега или съсед.

4. Срок на промоцията гр. Севлиево - 01.01.2020г. - 31.12.2020г.

5. Промоцията важи само за гр. Севлиево

6. Пoкани за участие са налични в офисите на Телнет в гр. Севлиево


Промоция "9=12"

 

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията започва от 01 септември 2020 г. и продължава до 31 октомври 2020 г. включително.

2. Промоцията се провежда на територията на град Велико Търново и се отнася за клиенти ползващи услуги с физически адрес на територията на гр. Велико Търново.

3. В промоцията могат да участват всички настоящи и нови клиенти, физически лица, с активни студентски права към датата  на сключване на договор и важат за всички услуги предоставяни с месечен абонамент от Оператора.

4. За целите на промоцията се въвеждат специални договори с минимален срок на действие от 9 месеца.
Всеки нов или настоящ клиент на Телнет ООД, физическо лице, с активни студентски права може да сключи договор с минимален срок на действие от 9 месеца при същите специални условия, които се прилагат при сключване на стандартен 12 месечен договор.
За удостоверяване на условието за активни студентски права е необходимо представяне на лична карта и заверена за съответната учебна година студентска книжка при сключване на договор.

5. Информация във връзка с промоцията „9=12” може да бъде получена на телефоните на Денонощен център за работа с клиенти 0888149259.