Our site uses cookies! Please refer to our Terms of Service and Privacy Policy
Privacy policy | Cookies
Send message Call us Find us
English Български

Quality report

на предоставяните услуги през 2017-2019г. съгласно чл.38 и чл.39 от ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Мрежа/услуга Параметър Измерване 2017г. 2018г. 2019г. Стандартизационен документ
Мерна единица
Фиксирана Достъп до интернет   Време за първоначално свързване към мрежата   Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките 2 дни 2 дни 2 дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки,изпълнени до датата,договорена с клиента, а когато процентът е под когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след дните закъснение след договорената дата 99% 98% 99%
Достъп до интернет           Постигната скорост на предаване на данни         Максимална постигната скорост на предаване на данни 98800 kbit/s 96600 kbit/s  97200kbit/s
 ETSI EG 202 057-4        
Минимална постигната скорост на предаване на данни 84600 kbit/s 86800 kbit/s 87100 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни средна скорост
91700 kbit/s 92500 kbit/s  92150 kbit/s
отклонение
1864 kbits 1664 kbits

1680 kbit/s

Достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0,50% 0,50% 0,50% ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет   Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 1,7 ms 1,6 ms  1,7ms
ETSI EG 202 057-4  
Стандартно отклонение на закъснението 0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms